پوستر فیلم  رکاب زنان کوهستان

رکاب زنان کوهستان

سریالژاپنی
.18دقیقه
انیمیشن سریالی «رکاب زنان کوهستان» درباره پسری به نام «ساکامیشی اونادا» است که تازه وارد دبیرستان شده و علاقه شدیدی به انیمه دارد ولی متوجه می شود گروه علاقه‌ مندان به انیمه منحل شده، چون هیچ عضوی ندارد. از طرف دیگر چند دانش آموز متوجه مهارت او در دوچرخه سواری می شوند.
  • فصل اول
  • فصل دوم
  • فصل سوم
  • فصل چهارم
رکاب زنان کوهستان

فصل 1 . قسمت 1 18 دقیقه

رکاب زنان کوهستان

فصل 1 . قسمت 2 19 دقیقه

رکاب زنان کوهستان

فصل 1 . قسمت 3 21 دقیقه

رکاب زنان کوهستان

فصل 1 . قسمت 4 22 دقیقه

رکاب زنان کوهستان

فصل 1 . قسمت 5 21 دقیقه

رکاب زنان کوهستان

فصل 1 . قسمت 6 21 دقیقه

رکاب زنان کوهستان

فصل 1 . قسمت 7 21 دقیقه

رکاب زنان کوهستان

فصل 1 . قسمت 8 21 دقیقه

رکاب زنان کوهستان

فصل 1 . قسمت 9 22 دقیقه

رکاب زنان کوهستان

فصل 1 . قسمت 10 22 دقیقه

رکاب زنان کوهستان

فصل 1 . قسمت 11 21 دقیقه

رکاب زنان کوهستان

فصل 1 . قسمت 12 23 دقیقه

رکاب زنان کوهستان

فصل 1 . قسمت 13 19 دقیقه

رکاب زنان کوهستان

فصل 1 . قسمت 14 23 دقیقه

رکاب زنان کوهستان

فصل 1 . قسمت 15 22 دقیقه

رکاب زنان کوهستان

فصل 1 . قسمت 16 22 دقیقه

رکاب زنان کوهستان

فصل 1 . قسمت 17 23 دقیقه

رکاب زنان کوهستان

فصل 1 . قسمت 18 23 دقیقه

رکاب زنان کوهستان

فصل 1 . قسمت 19 21 دقیقه

رکاب زنان کوهستان

فصل 1 . قسمت 20 23 دقیقه

قسمت‌های بیشتر
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال رکاب زنان کوهستان

Osamu Nabeshima
Wataru Watanabe

خلاصه محتوا

انیمیشن سریالی «رکاب زنان کوهستان» درباره پسری به نام «ساکامیشی اونادا» است که تازه وارد دبیرستان شده و علاقه شدیدی به انیمه دارد ولی متوجه می شود گروه علاقه‌ مندان به انیمه منحل شده، چون هیچ عضوی ندارد. از طرف دیگر چند دانش آموز متوجه مهارت او در دوچرخه سواری می شوند.