پوستر فیلم  پهلوانان

پهلوانان

Pahlevanan

سریالایرانی
.30دقیقه
سریال «پهلوانان» به کارگردانی «سیاوش زرین آبادی» عنوان انیمیشنی است درباره شخصی به نام «پوریای ولی» که شغل آهنگری دارد و به شاگردانش در زورخانه ای در ...

تصاویر و جزییات سریال پهلوانان

 سریال پهلوانان
 سریال پهلوانان
 سریال پهلوانان
 سریال پهلوانان
 سریال پهلوانان

عوامل سازنده سریال پهلوانان

درباره سریال پهلوانان

سریال «پهلوانان» به کارگردانی «سیاوش زرین آبادی» عنوان انیمیشنی است درباره شخصی به نام «پوریای ولی» که شغل آهنگری دارد و به شاگردانش در زورخانه ای در شهر «خوارزم» درس اخلاق، ادب، جوانمردی و فنون کشتی تعلیم می دهد. «اسکندر» که داروغه شهر است میانه ی خوبی با پهلوان پوریا ندارد و دائم به فکر سرکوب او می باشد.