ابوضرغام
بستن
پوستر فیلم  ابوضرغام

ابوضرغام

َAbu Zargham

مستندایرانی
.40دقیقه
مستند «ابوضرغام» به معرفی یکی از فرماندهان بلند مرتبه ارتش عراق پرداخته و نقش بسیار پر رنگ او در پیروزی ها و آزادسازی شهرهای عراق از شر تکفیری ها را ن...

تصاویر و جزییات مستند ابوضرغام

عوامل سازنده مستند ابوضرغام

وحید فراهانی
سید هاشم موسوی

درباره مستند ابوضرغام

مستند «ابوضرغام» به معرفی یکی از فرماندهان بلند مرتبه ارتش عراق پرداخته و نقش بسیار پر رنگ او در پیروزی ها و آزادسازی شهرهای عراق از شر تکفیری ها را نشان می دهد.