پوستر فیلم  مالکان

مالکان

.1ساعت و26دقیقه
فیلم «مالکان» داستان گروهی از دوستان است که فکر می کنند یک صندوق پر از پول نقد را به راحتی در خانه ای خالی پیدا می کنند. اما وقتی صاحبان آن جا که یک زوج مسن هستند به خانه بر می گردند، ورق بر می گردد و سارقان جوان برای فرار از یک کابوس بدتر از دستگیر شدن توسط پلیس، وارد بازی موش و گربه می شوند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم مالکان

Julius Berg
Marc Boucrot

خلاصه محتوا

فیلم «مالکان» داستان گروهی از دوستان است که فکر می کنند یک صندوق پر از پول نقد را به راحتی در خانه ای خالی پیدا می کنند. اما وقتی صاحبان آن جا که یک زوج مسن هستند به خانه بر می گردند، ورق بر می گردد و سارقان جوان برای فرار از یک کابوس بدتر از دستگیر شدن توسط پلیس، وارد بازی موش و گربه می شوند.