پوستر فیلم  غیر رسمی 3

غیر رسمی 3

مستندایرانی
.47دقیقه
مستند «غیر رسمی 3» با عنوان «توقف ممنوع» روایتی از دیدار‌ های پنج‌شنبه‌ ای فعالان حوزه‌ علم و فناوری با حضرت آیت‌ الله خامنه‌ ای است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده مستند غیر رسمی 3

خلاصه محتوا

مستند «غیر رسمی 3» با عنوان «توقف ممنوع» روایتی از دیدار‌ های پنج‌شنبه‌ ای فعالان حوزه‌ علم و فناوری با حضرت آیت‌ الله خامنه‌ ای است.