پوستر فیلم  غیر رسمی 3

غیر رسمی 3

Unofficial 3

مستندایرانی
.47دقیقه
مستند «غیر رسمی 3» با عنوان «توقف ممنوع» روایتی از دیدار‌ های پنج‌شنبه‌ ای فعالان حوزه‌ علم و فناوری با حضرت آیت‌ الله خامنه‌ ای است.

تصاویر و جزییات مستند غیر رسمی 3

 مستند غیر رسمی 3
 مستند غیر رسمی 3
 مستند غیر رسمی 3
 مستند غیر رسمی 3
 مستند غیر رسمی 3

عوامل سازنده مستند غیر رسمی 3

درباره مستند غیر رسمی 3

مستند «غیر رسمی 3» با عنوان «توقف ممنوع» روایتی از دیدار‌ های پنج‌شنبه‌ ای فعالان حوزه‌ علم و فناوری با حضرت آیت‌ الله خامنه‌ ای است.