پوستر فیلم  شکار

شکار

The Hunt

.1ساعت و27دقیقه
فیلم «شکار» در مورد دوازده غریبه است که در یک مکان نامشخص بیدار می‌ شوند ، آن‌ ها خبر ندارند کجا هستند و باید چه کاری انجام دهند. آن ‌ها حتی خبر ندارن...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم شکار

 فیلم شکار
 فیلم شکار
 فیلم شکار
 فیلم شکار

عوامل سازنده فیلم شکار

Craig Zobel
Jason BlumDamon Lindelof
Nathan Barr
Jane Rizzo

درباره فیلم شکار

فیلم «شکار» در مورد دوازده غریبه است که در یک مکان نامشخص بیدار می‌ شوند ، آن‌ ها خبر ندارند کجا هستند و باید چه کاری انجام دهند. آن ‌ها حتی خبر ندارند که برای موضوع مشخصی انتخاب شده اند و در یک بازی هستند که تک تک آن ها به سمت مرگ می روند و برای نجات جان خود باید مبارزه کنند.