پوستر فیلم  لبه تاریکی

لبه تاریکی

.1ساعت و52دقیقه
فیلم «لبه تاریکی» درباره «توماس کراون» کارآگاه دایره جنایی است. زمانی که تنها دختر او «اما» به قتل می رسد در پی یافتن قاتلین «اما» تحقیق می کند و یک توطئه شرکتی و دولتی را کشف می کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم لبه تاریکی

Martin Campbell
Howard Shore
Stuart Baird

خلاصه محتوا

فیلم «لبه تاریکی» درباره «توماس کراون» کارآگاه دایره جنایی است. زمانی که تنها دختر او «اما» به قتل می رسد در پی یافتن قاتلین «اما» تحقیق می کند و یک توطئه شرکتی و دولتی را کشف می کند.