پوستر فیلم  خداوند لک لک ها را دوست دارد

خداوند لک لک ها را دوست دارد

سریالایرانی
.13دقیقه
انیمیشن «خداوند لک لک ها را دوست دارد» داستان این مجموعه در مورد کوچ لک‌ لک ‌ها به دهکده و ماجرای دوستی آن ها با بچه ‌های ده یعنی سعید و علی و رحیم و حسین است.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال خداوند لک لک ها را دوست دارد

خلاصه محتوا

انیمیشن «خداوند لک لک ها را دوست دارد» داستان این مجموعه در مورد کوچ لک‌ لک ‌ها به دهکده و ماجرای دوستی آن ها با بچه ‌های ده یعنی سعید و علی و رحیم و حسین است.