پوستر فیلم  خداوند لک لک ها را دوست دارد

خداوند لک لک ها را دوست دارد

God Loves the Storks

سریالایرانی
.13دقیقه
انیمیشن «خداوند لک لک ها را دوست دارد» داستان این مجموعه در مورد کوچ لک‌ لک ‌ها به دهکده و ماجرای دوستی آن ها با بچه ‌های ده یعنی سعید و علی و رحیم و...

تصاویر و جزییات سریال خداوند لک لک ها را دوست دارد

 سریال خداوند لک لک ها را دوست دارد
 سریال خداوند لک لک ها را دوست دارد
 سریال خداوند لک لک ها را دوست دارد
 سریال خداوند لک لک ها را دوست دارد
 سریال خداوند لک لک ها را دوست دارد

عوامل سازنده سریال خداوند لک لک ها را دوست دارد

درباره سریال خداوند لک لک ها را دوست دارد

انیمیشن «خداوند لک لک ها را دوست دارد» داستان این مجموعه در مورد کوچ لک‌ لک ‌ها به دهکده و ماجرای دوستی آن ها با بچه ‌های ده یعنی سعید و علی و رحیم و حسین است.