ترور سرچشمهTeror Sarcheshme

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ترور سرچشمه

محصولایران
هفتم تیر 1360 تروری در سرچشمه اتفاق افتاد. این فیلم داستانی است که از بازخوانی این پرونده شکل گرفته است.
مجید رجبی معمار
فیلم‌های پیشنهادی