ترور سرچشمه
بستن

ترور سرچشمهAssassination Is The Source

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ترور سرچشمه
پیش نمایش

محصولایران
مستند «ترور سرچشمه» هفتم تیر 1360 تروری در سرچشمه اتفاق افتاد. بازخوانی مهمی از حادثه ترور «شهید بهشتی» و شخصیت های برجسته حزب جمهوری اسلامی است که زمینه ها و حواشی آن با...