ترور سرچشمه
بستن
پوستر فیلم  ترور سرچشمه

ترور سرچشمه

Sarcheshmeh Terror

مستندایرانی
.1ساعت و22دقیقه
مستند «ترور سرچشمه» هفتم تیر 1360 تروری در سرچشمه اتفاق افتاد. بازخوانی مهمی از حادثه ترور «شهید بهشتی» و شخصیت های برجسته حزب جمهوری اسلامی است که زم...

تصاویر و جزییات مستند ترور سرچشمه

 مستند ترور سرچشمه
 مستند ترور سرچشمه
 مستند ترور سرچشمه
 مستند ترور سرچشمه

عوامل سازنده مستند ترور سرچشمه

درباره مستند ترور سرچشمه

مستند «ترور سرچشمه» هفتم تیر 1360 تروری در سرچشمه اتفاق افتاد. بازخوانی مهمی از حادثه ترور «شهید بهشتی» و شخصیت های برجسته حزب جمهوری اسلامی است که زمینه ها و حواشی آن با تصاویر آرشیوی مربوط به حادثه انفجار شروع می شود و صحبت ها به حالت بازجویی از تمامی افرادی که در آن حادثه نقشی داشته یا عضو حزب بوده اند ادامه پیدا می کند.