امروز
بستن
پوستر فیلم  امروز

امروز

Today

فیلمایرانی
.1ساعت و24دقیقه
فیلم «امروز» داستان راننده تاکسی است که در یک تاکسی کهنه کار می کند. در پایان یک روز کاری به زن جوانی کمک می‌کند تا به بیمارستان برود اما غافل از این ...

تصاویر و جزییات فیلم امروز

عوامل سازنده فیلم امروز

درباره فیلم امروز

فیلم «امروز» داستان راننده تاکسی است که در یک تاکسی کهنه کار می کند. در پایان یک روز کاری به زن جوانی کمک می‌کند تا به بیمارستان برود اما غافل از این که نمی داند، در بیمارستان چه اتفاقاتی انتظار او را می کشد.