امروز
بستن

امروزToday

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  امروز
پیش نمایش

محصولایران
فیلم «امروز» داستان راننده تاکسی است که در یک تاکسی کهنه کار می کند. در پایان یک روز کاری به زن جوانی کمک می‌کند تا به بیمارستان برود اما غافل از این که نمی داند، در بیمارستان چه اتفاقاتی انتظار او را می کشد.