پوستر فیلم  آقا و خانم سنگی

آقا و خانم سنگی

سریالایرانی
.39دقیقه
سریال «آقا و خانم سنگی» روایت زندگی «سعید سنگی» است. پدر سعید که سه دختر دارد، باغچه‌ ای را برای هزینه ازدواج آن ها باقی گذاشته است که سعید به نیت راه اندازی مزرعه شتر مرغ، این باغچه را می‌ فروشد. از طرفی «احسان سنگی» عاشق «سحر» شده و به نیت ازدواج قدم پیش می‌ گذارد. اما در این بین به مشکلاتی برخورد می کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال آقا و خانم سنگی

خلاصه محتوا

سریال «آقا و خانم سنگی» روایت زندگی «سعید سنگی» است. پدر سعید که سه دختر دارد، باغچه‌ ای را برای هزینه ازدواج آن ها باقی گذاشته است که سعید به نیت راه اندازی مزرعه شتر مرغ، این باغچه را می‌ فروشد. از طرفی «احسان سنگی» عاشق «سحر» شده و به نیت ازدواج قدم پیش می‌ گذارد. اما در این بین به مشکلاتی برخورد می کنند.