پوستر فیلم  فرار

فرار

Run

.1ساعت و28دقیقه
فیلم «فرار» داستان یک نوجوان است که در خانه شروع به ظن بودن مادرش می کند تا راز تاریک درون او را کشف کند.

تصاویر و جزییات فیلم فرار

 فیلم فرار
 فیلم فرار
 فیلم فرار
 فیلم فرار
 فیلم فرار

عوامل سازنده فیلم فرار

Aneesh Chaganty
Rhonda Baker
Torin Borrowdale
Rich Delia

درباره فیلم فرار

فیلم «فرار» داستان یک نوجوان است که در خانه شروع به ظن بودن مادرش می کند تا راز تاریک درون او را کشف کند.