پوستر فیلم  سوریه پرونده یک بحران

سوریه پرونده یک بحران

سریالایرانی
.54دقیقه
مستند سریالی «سوریه پرونده یک بحران» در سیزده قسمت از سال های 2011 الی 2018 شروع بحران سوریه را در هر قسمت نشان می دهد و آن ها رو مورد بررسی قرار می دهد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده سریال سوریه پرونده یک بحران

سیاوش سرمدی
سیاوش سرمدی
سیاوش سرمدی
سیاوش سرمدی

خلاصه محتوا

مستند سریالی «سوریه پرونده یک بحران» در سیزده قسمت از سال های 2011 الی 2018 شروع بحران سوریه را در هر قسمت نشان می دهد و آن ها رو مورد بررسی قرار می دهد.