پوستر فیلم  نابودگر

نابودگر

.1ساعت و22دقیقه
فیلم «نابودگر» داستان ربات پیشرفته ای است که از آینده دور به زمان حال آمده تا با نابود کردن شخص خاصی که در آینده تاثیر به سزایی در سرنوشت ربات ها دارد راه را برای نابودی نسل بشر هموار سازد.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم نابودگر

James Cameron
Gale Anne Hurd
Brad Fiedel
Mark Goldblatt

خلاصه محتوا

فیلم «نابودگر» داستان ربات پیشرفته ای است که از آینده دور به زمان حال آمده تا با نابود کردن شخص خاصی که در آینده تاثیر به سزایی در سرنوشت ربات ها دارد راه را برای نابودی نسل بشر هموار سازد.