پوستر فیلم  لوئیز و لوکا: ماموریت به ماه

لوئیز و لوکا: ماموریت به ماه

Louis and Luca: Mission to the Moon

انیمیشننروژی
.1ساعت و19دقیقه
انیمیشن «لوئیز و لوکا: ماموریت به ماه» درباره یک مخترع به نام «ردور» از روستای فلاکیلپا است که در یک مسابقه بین المللی ماموریت به ماه شرکت می کند. او ...

تصاویر و جزییات انیمیشن لوئیز و لوکا: ماموریت به ماه

 انیمیشن لوئیز و لوکا: ماموریت به ماه
 انیمیشن لوئیز و لوکا: ماموریت به ماه
 انیمیشن لوئیز و لوکا: ماموریت به ماه
 انیمیشن لوئیز و لوکا: ماموریت به ماه
 انیمیشن لوئیز و لوکا: ماموریت به ماه

عوامل سازنده انیمیشن لوئیز و لوکا: ماموریت به ماه

درباره انیمیشن لوئیز و لوکا: ماموریت به ماه

انیمیشن «لوئیز و لوکا: ماموریت به ماه» درباره یک مخترع به نام «ردور» از روستای فلاکیلپا است که در یک مسابقه بین المللی ماموریت به ماه شرکت می کند. او همراه با دوستانش در این سفر مسیری دشوار و مهیج را باید طی کنند.