جای نگرانی نیست

No Need to Worry

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  جای نگرانی نیست

کارگردان: مسعود کارگر

محصولایران
عدم مدیریت صحیح زباله ها در استان مازندران مضرات فراوانی را برای مردم این استان و مسافران به وجود آورده است. مستند «جای نگرانی نیست» در همراهی با فعالان محیط زیست راه حل های خوبی را برای مدیریت صحیح زباله های تر ارائه می کند.

عوامل سازنده مستند جای نگرانی نیست