مسافران دره تمشک: گردن دراز و دم پری

The Land Before Time 13: The Wisdom of Friends

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  مسافران دره تمشک: گردن دراز و دم پری
انیمیشن «مسافران دره تمشک: گردن دراز و دم پری» درباره «پا کوتاه» است. پس از اتفاقی که زندگی مادر بزرگ پا کوتاه را تحت تاثیر قرار داد، پا کوتاه یک سری درس هایی را می آموزد که گونه های وی به آن خرد می گویند. در همین حال، سه دایناسور به نام های «لوفا» «روفا» و «فوبی» وارد دره بزرگ می شوند.

عوامل سازنده انیمیشن مسافران دره تمشک: گردن دراز و دم پری

Daniel J. Wiley
John Loy
Michael Tavera
Jay Bixsen

فیلم‌های پیشنهادی