پوستر فیلم  مسافران دره تمشک: گردن دراز و دم پری

مسافران دره تمشک: گردن دراز و دم پری

انیمیشنآمریکایی
.1ساعت و8دقیقه
انیمیشن «مسافران دره تمشک: گردن دراز و دم پری» درباره «پا کوتاه» است. پس از اتفاقی که زندگی مادر بزرگ پا کوتاه را تحت تاثیر قرار داد، پا کوتاه یک سری درس هایی را می آموزد که گونه های وی به آن خرد می گویند. در همین حال، سه دایناسور به نام های «لوفا» «روفا» و «فوبی» وارد دره بزرگ می شوند.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن مسافران دره تمشک: گردن دراز و دم پری

Daniel J. Wiley
John Loy
Michael Tavera
Jay Bixsen

خلاصه محتوا

انیمیشن «مسافران دره تمشک: گردن دراز و دم پری» درباره «پا کوتاه» است. پس از اتفاقی که زندگی مادر بزرگ پا کوتاه را تحت تاثیر قرار داد، پا کوتاه یک سری درس هایی را می آموزد که گونه های وی به آن خرد می گویند. در همین حال، سه دایناسور به نام های «لوفا» «روفا» و «فوبی» وارد دره بزرگ می شوند.