تاج ویک
بستن
پوستر فیلم  تاج ویک

تاج ویک

.1ساعت و39دقیقه
فیلم «تاج ویک» داستانی جنایی در مورد یک شب به یاد ماندنی در زندگی یک مامور گشت «ری ماندل» و دستیار تازه کارش «نیک هلند» می باشد. ماندل وهلند در حال تعقیب و شکار دو قاتل پلیس هستند اما در این بین باید با یک شهر هم درگیر شوند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم تاج ویک

Joel Souza
Joel Souza
Jeffery Alan Jones
David Andalman

خلاصه محتوا

فیلم «تاج ویک» داستانی جنایی در مورد یک شب به یاد ماندنی در زندگی یک مامور گشت «ری ماندل» و دستیار تازه کارش «نیک هلند» می باشد. ماندل وهلند در حال تعقیب و شکار دو قاتل پلیس هستند اما در این بین باید با یک شهر هم درگیر شوند.