سال تغییر زمینThe Year Earth Changed

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سال تغییر زمین

کارگردان: Tom Beard

محصولانگلیس
48
فارسی
8.3
مستند «سال تغییر زمین» رویکرد جدیدی را در مورد تعطيلی جهانی و داستان های نشاط آور از آن به نمایش می گذارد. با گوش دادن به آواز پرندگان در شهرهای متروک، برقراری ارتباط نهن...
Alex Griffiths
Ben KingDoug Main
فیلم‌های پیشنهادی