پوستر فیلم  سال تغییر زمین

سال تغییر زمین

The Year Earth Changed

مستندانگلیسی
.48دقیقه
مستند «سال تغییر زمین» رویکرد جدیدی را در مورد تعطيلی جهانی و داستان های نشاط آور از آن به نمایش می گذارد. با گوش دادن به آواز پرندگان در شهرهای متروک...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات مستند سال تغییر زمین

 مستند سال تغییر زمین
 مستند سال تغییر زمین
 مستند سال تغییر زمین
 مستند سال تغییر زمین
 مستند سال تغییر زمین

عوامل سازنده مستند سال تغییر زمین

Tom Beard
Alex Griffiths
Ben KingDoug Main

درباره مستند سال تغییر زمین

مستند «سال تغییر زمین» رویکرد جدیدی را در مورد تعطيلی جهانی و داستان های نشاط آور از آن به نمایش می گذارد. با گوش دادن به آواز پرندگان در شهرهای متروک، برقراری ارتباط نهنگ ها با روش های جدید، رویارویی با حبشه های حومه آمریکای جنوبی، مردم سراسر جهان این فرصت را پيدا كردند تا مانند گذشته با طبیعت درگیر شوند. بینندگان شاهد خواهند بود که چگونه تغییر در رفتار انسان ها، کاهش ترافیک کشتی های تفریحی، بسته شدن سواحل چند روز در سال، شناسایی روش های هماهنگ تر برای همزیستی انسان و حیات وحش، می تواند تأثیر زیادی بر طبیعت بگذارد.