پوستر فیلم  ماجراجویی  آری دوست ربات من

ماجراجویی آری دوست ربات من

.1ساعت و25دقیقه
فیلم «ماجراجویی آری دوست ربات من» داستان یک نوجوان جسور است که به یک ربات به نام «A.R.I» کمک می کند تا از دست رئیس یک آزمایشگاه، که می خواهد این ربات را به یک سلاح مرگبار تبدیل کند فرار کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم ماجراجویی آری دوست ربات من

خلاصه محتوا

فیلم «ماجراجویی آری دوست ربات من» داستان یک نوجوان جسور است که به یک ربات به نام «A.R.I» کمک می کند تا از دست رئیس یک آزمایشگاه، که می خواهد این ربات را به یک سلاح مرگبار تبدیل کند فرار کند.