بدوک

Baduk

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بدوک

کارگردان: مجید مجیدی

محصولایران
فیلم «بدوک» ماجرا پس از خشکسالی در روستایی در سیستان و بلوچستان که تنها «حیدر» با دو فرزند خردسالش و «جعفر» و «جمال» در روستایی باقی مانده اند. حیدر با ریختن چاه آبی که در حال حفرش بود کشته می‌ شود. جعفر و خواهر کوچکش جمال پیاده به سوی شهر می‌روند. در راه راننده‌ ای آن ها را پیدا کرده و به یک قاچاق...

عوامل سازنده فیلم بدوک