بدوکBaduk

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  بدوک

کارگردان: مجید مجیدی

محصولایران
پس از خشکسالی در روستایی در سیستان و بلوچستان، تنها حیدر با دو فرزند خردسالش، جعفر و جمال در روستایی مانده‌ اند. حیدر با ریختن چاه آبی که در حال حفرش بود کشته می‌ شود. جعفر و خواهر کوچکش جمال پیاده به سوی شهر می‌روند. در راه راننده‌ ای آنها را پیدا کرده و به یک قاچاقچی به نام عبدالله می‌ فروشد. پسر را برای آوردن جنس قاچاق به پاکستان می‌ برند و دختر را برای فروش به کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می‌ فرستند.
فیلم‌های پیشنهادی