ناموجود

دویست و هشتاد روزDevist o Hashtad Rouz

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  دویست و هشتاد روز

محصولایران
مستند" دویست و هشتاد روز" درباره معضل بزرگ انتخاب نوع زایمان در جامعه ایرانی می‌باشد. این اثر تلاش کرده تا فهم عمومی نسبت به این مسئله بیشتر شود. در این مستند می‌بینیم که امروز در جامعه با معضل بزرگی به نام انتخاب نوع زایمان روبرو هستیم و یک تفکراشتباهی در این بین وجود دارد که زایمان سزارین به لحاظ فنی و هم به لحاظ اجتماعی انتخاب بهتری است؛ این درحالی است که آسیب‌ها و ضررهای این نوع زایمان بسیار بالا است و در تمامی کشورهای دنیا هم به عنوان شیوه جایگزین درنظر گرفته می‌شود...
فیلم‌های پیشنهادی