ناموجود

ساز ستارهSaz Setareh

افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  ساز ستاره

محصولایران
آیت خانه شاگرد آراز نوازنده کهنه کار است. او با ستاره دختر آراز ازدواج می کند. جنگ در می گیرد و آیت عازم آوردگاه می شود. ستاره تنهاست و آیت آنچه را که در جبهه با گوشت و پوست خود لمس می کند برای او می نویسد...
فیلم‌های پیشنهادی