آسمان چلیپا
بستن
پوستر فیلم  آسمان چلیپا

آسمان چلیپا

Aseman Chalipa

مستندایرانی
.44دقیقه
مستند «آسمان چلیپا» روایت زندگی «کاظم چلیپا» نقاش معاصر ایرانی است. در این مستند، بزرگان و اساتید هنر نقاشی معاصر همچون «محمد علی رجبی» «ایرج اسکندری»...

تصاویر و جزییات مستند آسمان چلیپا

عوامل سازنده مستند آسمان چلیپا

علی ملاقلی پور
حسین همایونفر

درباره مستند آسمان چلیپا

مستند «آسمان چلیپا» روایت زندگی «کاظم چلیپا» نقاش معاصر ایرانی است. در این مستند، بزرگان و اساتید هنر نقاشی معاصر همچون «محمد علی رجبی» «ایرج اسکندری» و «مینو خانی» به توضیح و تفسیر شخصیت این هنرمند انقلابی پرداخته و آثار «کاظم چلیپا» از نقاشی های قهوه خانه ای تا نقاشی های دفاع مقدس بررسی می شود.