کربلا جغرافیای یک تاریخ
بستن

کربلا جغرافیای یک تاریخKarbala Joghrafiyay Yek Tarikh

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  کربلا جغرافیای یک تاریخ
پیش نمایش

کارگردان: داریوش یاری

محصولایران
مستند «کربلا جغرافیای یک تاریخ» نگاهی برحرکت حماسی امام حسین علیه السلام از ابتدا تا پس از شهادت در روز عاشورا دارد و چگونگی عزاداری در فرهنگ های مختلف در جهان را در ماه ...
بهروز مفید
داریوش یاری