سرزمین گمشدهLand Of The Lost

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سرزمین گمشده

کارگردان: Brad Silberling

محصولآمریکا
فیلم «سرزمین گمشده» فردی به نام «مارشال» که دکتر است در آخرین آزمایش علمی خود به سفری در فضا و زمان، به سرزمینی ناشناحته در بین جانوران خیالی سفر می‌ کند. سفری که ماجراجو
Marty KrofftJimmy Miller
Michael Giacchino
Peter Teschner