پوستر فیلم  سرزمین گمشده

سرزمین گمشده

Land Of The Lost

.1ساعت و26دقیقه
فیلم «سرزمین گمشده» فردی به نام «مارشال» که دکتر است در آخرین آزمایش علمی خود به سفری در فضا و زمان، به سرزمینی ناشناحته در بین جانوران خیالی سفر می‌ ...

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده فیلم سرزمین گمشده

Brad Silberling
Marty KrofftJimmy Miller
Michael Giacchino
Peter Teschner

درباره فیلم سرزمین گمشده

فیلم «سرزمین گمشده» فردی به نام «مارشال» که دکتر است در آخرین آزمایش علمی خود به سفری در فضا و زمان، به سرزمینی ناشناحته در بین جانوران خیالی سفر می‌ کند. سفری که ماجراجویی و تعقیب و گریز های زیادی دارد. در این سفر، دستیار خانمش «هالی» کنترل و دوست بی‌ سوادش «ویل استانتون» نیز با او همراه هستند.