اخراجی هاDeportees

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  اخراجی ها

کارگردان: مسعود ده نمکی

محصولایران
فیلم «اخراجی ها» در مورد جوانی به نام «مجید سوزوکی» است. او عاشق یک دختر می شود که پدرش میرزا و عابد محله است. میرزا شرط ازدواج دخترش را جبهه رفتن «مجید سوزوکی» می گذارد ...