پوستر فیلم  اخراجی ها

اخراجی ها

فیلمایرانی
.1ساعت و41دقیقه
فیلم «اخراجی ها» در مورد جوانی به نام «مجید سوزوکی» است. او عاشق یک دختر می شود که پدرش میرزا و عابد محله است. میرزا شرط ازدواج دخترش را جبهه رفتن «مجید سوزوکی» می گذارد و او به همراه دوستانش که اکثرا خلافکار هستند راهی جبهه می شوند.

عوامل سازنده فیلم اخراجی ها

خلاصه محتوا

فیلم «اخراجی ها» در مورد جوانی به نام «مجید سوزوکی» است. او عاشق یک دختر می شود که پدرش میرزا و عابد محله است. میرزا شرط ازدواج دخترش را جبهه رفتن «مجید سوزوکی» می گذارد و او به همراه دوستانش که اکثرا خلافکار هستند راهی جبهه می شوند.