پوستر فیلم  خاطرات نارنجی

خاطرات نارنجی

Orange Memoirs

مستندایرانی
.55دقیقه
مستند «خاطرات نارنجی» درباره سه آمریکایی است که پدرانشان در جنگ ویتنام حضور داشتند. آن ها که پس از بازگشت پدرانشان از ویتنام متولد شده اند،۴۰ سال پس ا...

عوامل سازنده مستند خاطرات نارنجی

وحید فرجی
سید سلیم غفوری
امیر کیانی

درباره مستند خاطرات نارنجی

مستند «خاطرات نارنجی» درباره سه آمریکایی است که پدرانشان در جنگ ویتنام حضور داشتند. آن ها که پس از بازگشت پدرانشان از ویتنام متولد شده اند،۴۰ سال پس از پایان جنگ به ویتنام سفر می کنند و در جستجوی آن هستند تا ببینند چه اتفاقی باعث شده که زندگی این سه نفر برای همیشه دگرگون شود. ما با آن ها در این سفر همراه می شویم.