جای خالی
بستن

جای خالیVacancy

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  جای خالی
پیش نمایش

کارگردان: کمیل سوهانی

محصولایران
مستند «جای خالی» به بررسی رفتارهای اجتماعی و خلق و خوی امروز مردم کشورمان می پردازد. این مستند در پی آن است که چرا با وجود تمدن کهن و پیشینه قوی تاریخی بسیاری از رفتار ها...