جای خالی
بستن
پوستر فیلم  جای خالی

جای خالی

Vacancy

مستندایرانی
.1ساعت
مستند «جای خالی» به بررسی رفتارهای اجتماعی و خلق و خوی امروز مردم کشورمان می پردازد. این مستند در پی آن است که چرا با وجود تمدن کهن و پیشینه قوی تاریخ...

تصاویر و جزییات مستند جای خالی

 مستند جای خالی
 مستند جای خالی
 مستند جای خالی
 مستند جای خالی

عوامل سازنده مستند جای خالی

درباره مستند جای خالی

مستند «جای خالی» به بررسی رفتارهای اجتماعی و خلق و خوی امروز مردم کشورمان می پردازد. این مستند در پی آن است که چرا با وجود تمدن کهن و پیشینه قوی تاریخی بسیاری از رفتار های فردی و اجتماعی مردم کشورمان تناسبی با فرهنگ اصیل ایرانی ندارد.