پوستر فیلم  ماموریت غیر ممکن 1

ماموریت غیر ممکن 1

.1ساعت و41دقیقه
فیلم «ماموریت غیر ممکن» درباره یک مامور سازمان سیا است. او در طی کار خود به دروغ، مظنون به خیانت و افشاگری می شود. حالا باید جاسوس واقعی را بدون کمک سازمان خود کشف و افشا کند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم ماموریت غیر ممکن 1

Brian De Palma
Tom CruisePaula Wagner
Danny Elfman
Paul Hirsch

خلاصه محتوا

فیلم «ماموریت غیر ممکن» درباره یک مامور سازمان سیا است. او در طی کار خود به دروغ، مظنون به خیانت و افشاگری می شود. حالا باید جاسوس واقعی را بدون کمک سازمان خود کشف و افشا کند.