یک وجب از آسمان
بستن
پوستر فیلم  یک وجب از آسمان

یک وجب از آسمان

فیلمایرانی
.1ساعت و19دقیقه
در فیلم «یک وجب از آسمان» «محسن» نوجوان گل فروشی است که شبی هنگام نجوا با خدا، فرشته ای را می‌بیند و از آرزوهایش با او سخن می‌گوید. او می‌خواهد تکه ای از آسمان را داشته باشد تا خانواده و تمامی دوستانش را به آنجا ببرد.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم یک وجب از آسمان

علی وزیریان
جواد نوروزبیگی
علی وزیریان
بردیا کیارس

خلاصه محتوا

در فیلم «یک وجب از آسمان» «محسن» نوجوان گل فروشی است که شبی هنگام نجوا با خدا، فرشته ای را می‌بیند و از آرزوهایش با او سخن می‌گوید. او می‌خواهد تکه ای از آسمان را داشته باشد تا خانواده و تمامی دوستانش را به آنجا ببرد.