چارلی و کارخانه شکلات سازیCharlie and the Chocolate Factory

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  چارلی و کارخانه شکلات سازی

کارگردان: Tim Burton

فیلم «چارلی و کارخانه شکلات سازی» داستان پسر فقیری به نام «چارلی» است که بلیط طلایی کارخانه شکلات سازی را در یکی از شکلات ها پیدا می کند و اجازه بازدید از کارخانه شکلات س...
Brad GreyRichard D. Zanuck
John August
Danny Elfman
Chris Lebenzon