چارلی و کارخانه شکلات سازی

Charlie and the Chocolate Factory

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  چارلی و کارخانه شکلات سازی

کارگردان: Tim Burton

فیلم «چارلی و کارخانه شکلات سازی» داستان پسر فقیری به نام «چارلی» است که بلیط طلایی کارخانه شکلات سازی را در یکی از شکلات ها پیدا می کند و اجازه بازدید از کارخانه شکلات سازی به او داده می شود، اما در این بازدید اتفاقات مهمی برای او رخ می دهد که سرنوشت «چارلی» را تغییر می دهد.

بازیگران فیلم چارلی و کارخانه شکلات سازی

عوامل سازنده فیلم چارلی و کارخانه شکلات سازی

Brad GreyRichard D. Zanuck
John August
Danny Elfman
Chris Lebenzon