پوستر فیلم  چارلی و کارخانه شکلات سازی

چارلی و کارخانه شکلات سازی

Charlie and the Chocolate Factory

.1ساعت و31دقیقه
فیلم «چارلی و کارخانه شکلات سازی» داستان پسر فقیری به نام «چارلی» است که بلیط طلایی کارخانه شکلات سازی را در یکی از شکلات ها پیدا می کند و اجازه بازدی...

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات فیلم چارلی و کارخانه شکلات سازی

 فیلم چارلی و کارخانه شکلات سازی
 فیلم چارلی و کارخانه شکلات سازی
 فیلم چارلی و کارخانه شکلات سازی
 فیلم چارلی و کارخانه شکلات سازی
 فیلم چارلی و کارخانه شکلات سازی

عوامل سازنده فیلم چارلی و کارخانه شکلات سازی

Tim Burton
Brad GreyRichard D. Zanuck
John August
Danny Elfman
Chris Lebenzon

درباره فیلم چارلی و کارخانه شکلات سازی

فیلم «چارلی و کارخانه شکلات سازی» داستان پسر فقیری به نام «چارلی» است که بلیط طلایی کارخانه شکلات سازی را در یکی از شکلات ها پیدا می کند و اجازه بازدید از کارخانه شکلات سازی به او داده می شود، اما در این بازدید اتفاقات مهمی برای او رخ می دهد که سرنوشت «چارلی» را تغییر می دهد.