پوستر فیلم  برن ای

برن ای

انیمیشنآمریکایی
.7دقیقه
انیمیشن «برن ای» درباره یک ربات جوشکاری است. اگر «برن ای» می دانست که با تعقیب «وال یی» چه دردسرهایی ایجاد می شود، هیچوقت این کار را نمی کرد.

فیلم‌های پیشنهادی

عوامل سازنده انیمیشن برن ای

Angus MacLane
Galyn Susman
J.A.C. Redford
Steve Bloom

خلاصه محتوا

انیمیشن «برن ای» درباره یک ربات جوشکاری است. اگر «برن ای» می دانست که با تعقیب «وال یی» چه دردسرهایی ایجاد می شود، هیچوقت این کار را نمی کرد.