تئوری زباله‌Garbag Theory

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  تئوری زباله‌

کارگردان: امیر اصانلو

محصولایران
مستند «تئوری زباله‌» نشان می دهد زباله شناسی علمی است که در آن با توجه به زباله های تولیدی یک فرد می‌توان به شخصیت او پی برد. این مستند همین موضوع را برای مردم تهران بررس...
مجید عزیزی
امیر اصانلو
امیر اصانلو