پوستر فیلم  ترمینال غرب

ترمینال غرب

فیلمایرانی
.1ساعت و14دقیقه
فیلم «ترمینال غرب» داستان «امید» دانشجوی جوانی که از طرفی درگیر بورسیه خواهرش است و از سوی دیگر، روی پروژه‌ای با موضوع تحقیقات هسته‌ای کار می‌کند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم ترمینال غرب

حامد بامروت نژاد
محمد نیکدل

خلاصه محتوا

فیلم «ترمینال غرب» داستان «امید» دانشجوی جوانی که از طرفی درگیر بورسیه خواهرش است و از سوی دیگر، روی پروژه‌ای با موضوع تحقیقات هسته‌ای کار می‌کند.