ترمینال غربWest Terminal

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  ترمینال غرب

محصولایران
فیلم «ترمینال غرب» داستان «امید» دانشجوی جوانی که از طرفی درگیر بورسیه خواهرش است و از سوی دیگر، روی پروژه‌ای با موضوع تحقیقات هسته‌ای کار می‌کند.
حامد بامروت نژاد
محمد نیکدل