ترمینال غربWest terminal

دانلود
افزودن به لیست تماشا
پوستر فیلم  ترمینال غرب

محصولایران
امید، دانشجوی جوانی که از طرفی درگیر بورسیه خواهرش است و از سوی دیگر، روی پروژه‌ای با موضوع تحقیقات هسته‌ای کار می‌کند.
فیلم‌های پیشنهادی