پوستر فیلم  اختاپوس

اختاپوس

انیمیشنفرانسه ای
.2دقیقه
فیلم کوتاه «اختاپوس» درباره دو اختاپوس است که زندگی عاشقانه ای دارند. زندگی آن ها با یک جریان و اتفاق، با آشپز سرسخت یک رستوران گره می خورد و باید برای زندگی خود بجنگند و فرار کنند.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن اختاپوس

خلاصه محتوا

فیلم کوتاه «اختاپوس» درباره دو اختاپوس است که زندگی عاشقانه ای دارند. زندگی آن ها با یک جریان و اتفاق، با آشپز سرسخت یک رستوران گره می خورد و باید برای زندگی خود بجنگند و فرار کنند.