پوستر فیلم  پیپ

پیپ

انیمیشنآمریکایی
.4دقیقه
انیمیشن کوتاه «پیپ» درباره سگی به نام «پیپ» است که تلاش دارد با پیمودن مراحل آموزشی بتواند به یک سگ کمک‌ یار نابینایان تبدیل شود.
تصاویر و جزییات

عوامل سازنده انیمیشن پیپ

Bruno Simões
Laia Alomar

خلاصه محتوا

انیمیشن کوتاه «پیپ» درباره سگی به نام «پیپ» است که تلاش دارد با پیمودن مراحل آموزشی بتواند به یک سگ کمک‌ یار نابینایان تبدیل شود.