پوستر فیلم  پیپ

پیپ

Pip

انیمیشنآمریکایی
.4دقیقه
انیمیشن کوتاه «پیپ» درباره سگی به نام «پیپ» است که تلاش دارد با پیمودن مراحل آموزشی بتواند به یک سگ کمک‌ یار نابینایان تبدیل شود.

تصاویر و جزییات انیمیشن پیپ

 انیمیشن پیپ
 انیمیشن پیپ
 انیمیشن پیپ
 انیمیشن پیپ
 انیمیشن پیپ

عوامل سازنده انیمیشن پیپ

Bruno Simões
Laia Alomar

درباره انیمیشن پیپ

انیمیشن کوتاه «پیپ» درباره سگی به نام «پیپ» است که تلاش دارد با پیمودن مراحل آموزشی بتواند به یک سگ کمک‌ یار نابینایان تبدیل شود.