سامرا

Samera

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  سامرا

محصولایران
مستند «سامرا» بازسازی حرم امام حسن عسگری (ع) توسط چند تن از ایرانیان را به تصویر می کشد که بدون هیچ چشم داشتی برای شکوهمندتر شدن گنبد حرمین بی وقفه در تلاش هستند.

عوامل سازنده مستند سامرا