پوستر فیلم  سامرا

سامرا

Samera

مستندایرانی
.9دقیقه
مستند «سامرا» بازسازی حرم امام حسن عسگری (ع) توسط چند تن از ایرانیان را به تصویر می کشد که بدون هیچ چشم داشتی برای شکوهمندتر شدن گنبد حرمین بی وقفه در...

عوامل سازنده مستند سامرا

درباره مستند سامرا

مستند «سامرا» بازسازی حرم امام حسن عسگری (ع) توسط چند تن از ایرانیان را به تصویر می کشد که بدون هیچ چشم داشتی برای شکوهمندتر شدن گنبد حرمین بی وقفه در تلاش هستند.