پوستر فیلم  پارک ژوراسیک 3

پارک ژوراسیک 3

.1ساعت و30دقیقه
فیلم « پارک ژوراسیک 3» داستان «دکتر الن گرنت» است که وقایع پارک ژوراسیک را پشت سر گذاشته و به صورت عمومی اعلام می کند که هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی حاضر نیست به جزیره برگردد ولی «پل کربی» و«آماندا» به دکتر «گرنت» پیشنهاد می دهند آن ها را در سفری هوایی به ایسلاسرنا همراهی کنند اما «کربی» و «آماندا» او را به خاطر مقاصد دیگری به این سفر بردند.

فیلم‌های پیشنهادی

تصاویر و جزییات

عوامل سازنده فیلم پارک ژوراسیک 3

Joe Johnston
Larry FrancoKathleen Kennedy
Don Davis
Robert Dalva

خلاصه محتوا

فیلم « پارک ژوراسیک 3» داستان «دکتر الن گرنت» است که وقایع پارک ژوراسیک را پشت سر گذاشته و به صورت عمومی اعلام می کند که هیچ وقت و تحت هیچ شرایطی حاضر نیست به جزیره برگردد ولی «پل کربی» و«آماندا» به دکتر «گرنت» پیشنهاد می دهند آن ها را در سفری هوایی به ایسلاسرنا همراهی کنند اما «کربی» و «آماندا» او را به خاطر مقاصد دیگری به این سفر بردند.