پوستر فیلم  سرچشمه

سرچشمه

سریالایرانی
.47دقیقه
برنامه تاریخی «سرچشمه» با هدف تبیین و تشریح چگونگی تاسیس سپاه پاسداران، و خدمات این نهاد در دوران های مختلف به روی آنتن رفت. در این برنامه فیلم‌ های کمتر دیده شده تاریخ انقلاب برای اولین بار به نمایش در می آید، و موضوعات فیلم ها با حضور شاهدان عینی و کارشناسان آن بررسی میشود.
تصاویر و جزییات

خلاصه محتوا

برنامه تاریخی «سرچشمه» با هدف تبیین و تشریح چگونگی تاسیس سپاه پاسداران، و خدمات این نهاد در دوران های مختلف به روی آنتن رفت. در این برنامه فیلم‌ های کمتر دیده شده تاریخ انقلاب برای اولین بار به نمایش در می آید، و موضوعات فیلم ها با حضور شاهدان عینی و کارشناسان آن بررسی میشود.