اتاق نامه

The Letter Room

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  اتاق نامه

کارگردان: Elvira Lind

محصولآمریکا
31
فارسی
6.8
فیلم کوتاه «اتاق نامه» داستان «ریچارد» افسر اصلاحات دلسوز و خوش قلبی است که به سمت مدیر ارتباطات زندانیان ارتقا یافته و به اتاق نامه زندان منتقل می شود. او تمام مکاتبات ورودی و خروجی زندانیان را برای یافتن قاچاق بررسی می کند. در اين ميان، با بررسی نامه های كاملا شخصی مربوط به یکی از زندانیان محکوم ب...

عوامل سازنده فیلم کوتاه اتاق نامه

Sofia Sondervan
Elvira Lind
Paulo Stagnaro
Adam Nielsen