روشن تر از خاموشی

Lighter Than Darkness

دانلود
لیست من
پوستر فیلم  روشن تر از خاموشی

کارگردان: حسن فتحی

محصولایران
سریال «روشن تر از خاموشی» داستان زندگی جوانی به نام «صدرالدين محمد قوام شيرازی» است که در دورانی که کشور دچار تنش های سیاسی و اجتماعی شده، در راه کسب علم و دانش قدم می ‌گذارد. او که روحیه ای تشنه و مشتاق نسبت به یادگیری دارد، در محضر دانشمندان و عالمان بزرگ اسلامی چون «میرداماد» و «شیخ بهایی» درس می...

عوامل سازنده سریال روشن تر از خاموشی

حسن بشکوفه
حسن فتحی
  • فصل اول
قسمت‌های بیشتر