پوستر فیلم  پوریم

پوریم

Purim

مستندایرانی
.51دقیقه
مستند «پوریم» در مورد جشن پوریم است. این جشن هر ساله توسط یهودیان در سراسر دنیا برگزار می شود. حال به بررسی نفوذ یهودیان در زمان هخامنشیان و از طرف د...

عوامل سازنده مستند پوریم

مریم فرهنگ
مهدی مطهر
مریم فرهنگ
مریم طالبی

درباره مستند پوریم

مستند «پوریم» در مورد جشن پوریم است. این جشن هر ساله توسط یهودیان در سراسر دنیا برگزار می شود. حال به بررسی نفوذ یهودیان در زمان هخامنشیان و از طرف دیگر نظر شهروندان رژیم صهیونیستی را در خصوص آن حادثه تلخ تاریخی جویا می شود.